Izvēlne

Pieņemamās lietošanas politika

Tīmekļa vietni www.aldaris.lv (Vietne) pārvalda A/S Aldaris (‘Aldaris’, ‘mēs’, ‘mūs’, ‘mūsu’). Pieļaujamās lietošanas noteikumi attiecas uz visiem Vietnes lietotājiem un apmeklētājiem. Ja jūs lietojat mūsu Vietni, tas nozīmē, ka pieņemat un piekrītat ievērot visus Pieļaujamās lietošanas noteikumus, kas papildina mūsu:

Mēs esam reģistrēti Latvijā, reģistrācijas numurs 40003073627, juridiskā adrese Tvaika iela 44, LV-1005, Rīga.

‘Aldaris’ ir globālas uzņēmumu grupas daļa. Tāpēc mūsu filiāles, galvenais mātesuzņēmums un tā filiāles (Carlsberg grupas uzņēmumi) laiku pa laikam var pārvaldīt vai dot ieguldījumu mūsu Vietnē.

Aizliegtā lietošana

Jūs drīkstat lietot mūsu Vietni tikai likumīgiem nolūkiem. Jūs nedrīkstat lietot mūsu Vietni:

 • jebkurā veidā, kas pārkāpj spēkā esošos vietējos, nacionālos vai starptautiskos tiesību aktus vai noteikumus;
 • jebkurā veidā, kas ir nelikumīgs vai krāpniecisks vai kam ir nelikumīgs vai krāpniecisks nolūks vai sekas;
 • lai jebkādā veidā kaitētu vai mēģinātu kaitēt nepilngadīgajiem;
 • lai sūtītu, apzināti saņemtu, augšupielādētu, lejupielādētu, izmantotu vai atkārtoti izmantotu jebkuru materiālu, kas neatbilst mūsu satura standartiem (sk. tālāk);
 • lai pārsūtītu vai nodrošinātu jebkādu nevēlamu vai neatļautu reklāmas materiālu sūtīšanu vai līdzīgu jebkuras citas formas aģitāciju (mēstules);
 • lai apzināti pārsūtītu datus vai sūtītu vai augšupielādētu jebkuru materiālu, kas satur vīrusus, Trojas zirgus, tārpus, laika bumbas, taustiņspiedienu reģistrētājus, spiegprogrammatūru, reklāmprogrammatūru vai citas kaitīgas programmas vai līdzīgus datora kodus, kas izstrādāti, lai negatīvi ietekmētu datora programmatūru vai aparatūru.

Jūs piekrītat arī:

 • nereproducēt, nepavairot, nekopēt un tālāk nepārdot nevienu mūsu Vietnes daļu, pārkāpjot mūsu Lietošanas noteikumu nosacījumus;
 • bez atļaujas nepiekļūt, neiejaukties, nebojāt vai netraucēt:
  • nevienai mūsu Vietnes daļai;
  • nevienai ierīcei vai tīklam, kurā mūsu Vietne tiek glabāta;
  • nevienai programmatūrai, kas tiek izmantota mūsu Vietnē;
  • nevienai ierīcei, tīklam vai programmatūrai, ko lieto trešās puse;
 • nenodot mūsu Vietnes saturu personām, kas nav sasniegušas vecumu, kurā attiecīgajā valstī likumīgi drīkst lietot alkoholu.

Interaktīvie pakalpojumi

Laiku pa laikam mēs savā Vietnē varam sniegt interaktīvus pakalpojumus, tostarp:

 • tērzēšanas istabas
 • ziņojumu dēļus
 • sacensības (Interaktīvs pakalpojums).

Ja mēs piedāvāsim Interaktīvus pakalpojumus, mēs jums sniegsim skaidru informāciju par piedāvātā pakalpojuma veidu, par to, vai tas tiek moderēts un kāda moderācijas forma tiek izmantota (tostarp – vai to dara cilvēks vai tehniska ierīce).

Mēs darīsim visu iespējamo, lai izvērtētu iespējamos riskus trešo personu lietotājiem, kad viņi izmanto Vietnē piedāvātos Interaktīvos pakalpojumus, un katrā gadījumā atsevišķi mēs izlemsim, vai attiecīgajā pakalpojumā ir nepieciešama moderācija (un kāda veida moderācija jāizmanto), ņemot vērā šos riskus. Tomēr mums nav pienākuma uzraudzīt, kontrolēt vai moderēt Interaktīvos pakalpojumus, ko piedāvājam Vietnē, un mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radušies, ja lietotājs izmanto Interaktīvo pakalpojumu, pārkāpjot mūsu satura standartus – neatkarīgi no tā, vai pakalpojums tiek moderēts.

Ja mēs veicam Interaktīvā pakalpojuma moderēšanu, mēs parasti nodrošināsim jums iespēju sazināties ar moderatoru, ja radušās kādas bažas vai grūtības.

Satura standarti

Šie satura standarti attiecas uz visiem materiāliem, ko publicējat mūsu Vietnē (Publikācija) un uz visiem ar Vietni saistītajiem Interaktīvajiem pakalpojumiem.

Jums ir jāievēro šo standartu gars un burts. Šie standarti attiecas un jebkuru Publikācijas daļu, kā arī uz Publikāciju kopumā, tie papildina jebkurus noteikumus vai prasības, kas tiek norādītas iesniegšanas brīdī.

Publikācijām jābūt:

 • precīzām (ja tajās minēti fakti);
 • patiesām (ja tajās pausts viedoklis);
 • atbilstošām Latvijas un jebkurā valstī, no kuras tās tiek publicētas, spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Publikācija nedrīkst:

 • ietvert jebkādus personas godu un cieņu aizskarošus materiālus;
 • ietvert neķītru, aizskarošu, naidīgu vai vardarbīgu saturu;
 • reklamēt seksuāla rakstura materiālus;
 • aicināt uz vardarbību;
 • aicināt uz diskrimināciju rases, dzimuma, reliģijas, tautības, invaliditātes, seksuālās orientācijas vai vecuma dēļ;
 • aicināt uz bezatbildīgu alkohola lietošanu vai rīkošanos ar to;
 • pārkāpt citas personas autortiesības, tiesības uz datubāzi vai preču zīmi;
 • iespējami maldināt citu personu;
 • būt izveidota, pārkāpjot trešās personas likumīgo pienākumu, piemēram līgumsaistības vai konfidencialitātes pienākumu;
 • aicināt uz nelikumīgām darbībām;
 • būt biedējoša, pārkāpt citas personas privātumu vai izraisīt dusmas, neērtības vai nevajadzīgu satraukumu;
 • iespējami uzmākties, sarūgtināt, apkaunot, satraukt vai aizkaitināt citu personu;
 • tikt izmantota, lai izliktos par kādu personu vai sniegtu nepatiesu informāciju par savu identitāti vai saistību ar kādu personu;
 • radīt iespaidu, ka tā nāk no mums, ja tā nav;
 • aizstāvēt, veicināt vai palīdzēt nelikumīgām darbībām, piemēram (bet tas ir tikai piemērs) autortiesību pārkāpumam vai datora ļaunprātīgai izmantošanai.

Apturēšana un pārtraukšana

Mēs tikai un vienīgi pēc saviem ieskatiem noteiksim, vai, jums lietojot mūsu Vietni, ir bijis šo Pieļaujamās lietošanas noteikumu pārkāpums. Ja noticis šo noteikumu pārkāpums, mēs varam rīkoties, kā uzskatām par vajadzīgu.

Šo Pieļaujamās lietošanas noteikumu neievērošana ir būtisks Lietošanas noteikumu pārkāpums, kuru ievērošana ir nosacījums, lai jums būtu atļauts lietot mūsu Vietni, tāpēc mēs varam veikt visas vai jebkuru no šīm darbībām:

 • tūlītēja, īslaicīga un pastāvīga Vietnes lietošanas tiesību atcelšana;
 • tūlītēja, īslaicīga vai pastāvīga jūsu publicēto ziņu vai augšupielādētā materiāla dzēšana no mūsu Vietnes;
 • brīdinājuma nosūtīšana jums;
 • tiesvedība pret jums, lai jūs kompensētu visas izmaksas (tostarp saprātīgas administratīvās un juridiskās izmaksas), kas radušās pārkāpuma dēļ;
 • turpmāka tiesvedība pret jums;
 • tādas informācijas izpaušana tiesībsargājošajām iestādēm, ko mēs uzskatām par nepieciešamu.

Mēs neuzņemamies atbildību par darbībām, kas veiktas, atbildot uz šo Pieļaujamās lietošanas noteikumu pārkāpumiem. Šajos noteikumos aprakstīto atbildes darbību saraksts nav pilnīgs, mēs varam veikt citas darbības, ko pamatoti uzskatām par vajadzīgām.

Pieļaujamās lietošanas noteikumu grozījumi

Mēs jebkurā brīdī varam grozīt šos Pieļaujamās lietošanas noteikumus, labojot šo lapu. Jums vajadzētu ik pa laikam pārlasīt šo lapu, lai pamanītu iespējamos grozījumus, jo tie jums ir juridiski saistoši. Dažus šajos Pieļaujamās lietošanas noteikumos ietvertos nosacījumus var aizstāt arī citur mūsu Vietnē publicētie noteikumi vai paziņojumi.

Atjaunināts 2020. septembrī.